גלוי – דעת על הקמת ממשלת ה"לייבור"

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התש"ה, 1 באוגוסט 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 275

אולם בעמדנו מול ממשלה, שכל חבריה חתמו, בתור חברי מפלגתם, על תכנית של שיבת ציון המונית והקמת המדינה העברית, הננו מוצאים לחובתנו, מתוך הרגשת האחריות ומרצוננו החפשי, לתת לה אפשרות להוכיח היש בדעתה ללכת בדרך כל הממשלות הבריטיות, בדרך ההתכחשות והבגידה - או האם יש את רצונה להגשים, ללא דחוי, את דבר ההתחיבות הפומבית.

נוכח המצב הידוע של עמנו, יידרש זמן קצר ביותר - שבועות ולא חדשים - כדי להיווכח, האם "הדברים תורגמו לשפת המעשים", או האם לכל האשליות הטרגיות של עם ישראל נוספה עוד אשליה, אולי האחרונה, שהפרכתה תדרוש מאת כולנו:

מלחמה, מלחמה עד חרמה, מלחמה עד הנצחון.