גלויות וברורות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אלול התש"ו, 18 בספטמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 249-250

באשר הציבור העברי יודע, כי הכספים שהוא שם בידי שליחינו הם קודש למלחמה. אולם אין אנו מוצאים "סיפוק" בפעולה זו או אחרת; אין אנו נלחמים, כדי להתקיים; אנו קיימים, כדי להילחם. והמלחמה מוכרחה להיות מכרעת, כשם שמכריעים הם צעדי האויב הבוגדני נגד עמנו. למען מלחמה זו, ולמען הנצחון, דרושים עוד אלפי רובים, עוד מאות מכונות יריה, מיליונים כדורים. טונות של חמרי נפץ, נשק וציוד מכל המינים ומכל הסוגים. כדי להשיג את כלי-הזין הללו, שבלעדיהם אין חיים לעמנו, לא נרתענו מלעשות פעולות החרמה. כי זו חובתנו כלפי האומה, אשר אם לא ישחררה החייל העברי, איש לא ישחררה.