גירוש רודף גירוש

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט תשרי התש"ז, 24 באוקטובר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 266-268

על כן שתי דרכים עומדות בפניכם בימי מבחן אלה: או להכריח את מנהיגיכם הנרתעים - לפעול, או להבריח את המנהיגים הפחדניים ולהושיט יד, מתוך אחוות אחים ואחוות הנשק, לאלה, שאינם עושים פלסתר את דבר מלחמת השחרור העברית. לאלה שנלחמים ואינם מתפלספים, מקריבים ואינם מפטפטים, מכים באויב ולא מייללים, עומדים במערכה זה שנים ואינם מתחמקים ממנה אחרי המכה הראשונה. כך תקום חזית הנוער הלוחם; כך יתלכד העם ויגיע, אחרי קרבנות הכרחיים וייסורים בלתי נמנעים, אל מטרתו: אל שחרור המולדת ותחיית האומה.