גילוי דעת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג כסלו התש"ו, 18 בנובמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 20-21

"במצב זה לא נחזור עוד על אזהרותינו שנתאמתו ועל קריאותינו הבלתי פוסקות. רק זאת נגיד: ההיסטוריה היהודית, ההיסטוריה של עם מפוזר, מחוסר עצמאות ונטול כוח ממלכתי, מלמדת. כי אם נרתעים אנחנו, למען חיי שעה, מלתת את הקרבנות ההכרחיים במלחמת מגן וגאולה, נלקחים מאתנו קרבנות עצומים, בלי מלחמה ובלי תכלית. חוק הוא. "חוק הדם העברי". אין מנוס ואין מפלט ממנו. לפיכך נילחם, נילחם בהר ובשפלה, נילחם בעיר ובכפר. נילחם בחופים, ברחובות ובבתים לא ייקר לנו כל קרבן, נילחם שכם אל שכם, גוף אל גוף - מלוכדים, מאוחדים ומאמינים. עתה יודע כל איש בישראל, כי לא רק למען אחינו, שהפקרנום במשך כל שנות העוורון הקיבוצי, ניתן את דמנו; למען בנינו ובנותינו נילחם, כי גם להם מכין אדון בווין אושביינצ'ים ומאידנק." "לקראת מלחמת הקיום ומלחמת הצדק נלך בלי אשליות, אך באמונה ובבטחון; ואלקי ישראל יהיה בעזרנו. הפר נפר את המזימה. נעלה ונכבוש. נשחרר. ונוליך את עמנו המעונה קוממיות לארצו ולחרותו."