גיוס למלחמה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אלול התש"ז, 20 באוגוסט 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 254-255

 אל תתכחש למצפונך.

אל תרתע בפני איומים ברדיפות.

זכור את קרבנם של העולים בשירה לגרדום.

היה נאמן להכרתך.

מלא את חובתך לעם ולמולדת. התנדב לארגון הצבאי הלאומי:

הלחם!