גוש פרלמנטרי משותף

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א שבט התשכ"ג, 15 בפבואר 1963
מתוך:
3

מי שכך אומר דברים בשם אומרם, בוודאי אינו מביא גאולה לעולם.