גדולת המורה בהשפעת תורתו

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט תמוז התשל"ד, 19 ביולי 1974

אדרבה, נתבונן בעקרונות האלה, שאותם למדנו מנעורינו, לפני חמישים ועד לפני 33 שנים, ונשאל, הטובים הם גם היום, או עבר זמנם?