בתעלת המשגים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אלול התשט"ז, 24 באוגוסט 1956
מתוך:
עמוד 2

סיבתהתנגדותנו למונחים הרשמיים היתה אחרת. ראשית, אין הם אמת. אפשר לפתוח במלחמה, רק אם היא לא התחילה, או אינה קיימת. אפשר ליזום מלחמה רק בתנאי שלום. אפשר לערוך מלחמה מונעת, רק אם בין המדינות הנוגעות בדבר, שוררים יחסי שלום ואחת חושדת ברעותה, או ביריבתה, כי יש בדעתה, באחד הימים, משתתעצם, להקדים ולהתקיף.