בשל מה התמוטטות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשכ"ה, 28 במאי 1965
מתוך:
עמוד 3

לא באתי... לפסול שאיפה אל מה שנקרא אצלנו שלטון. ככל שאיפת אנוש, היא יכולה גם להיטיב וגם להרע. שאיפה זו עלולה להביא לרודנות; אך בלעדיה אין דמוקרטיה, כלומר החלפת השלטון בהסכמת העם, הבוחר באופן חופשי. יש השואפים כדי לנצלו למטרותיהם שלהם, ויש הרוצים בו, כדי לשרת בנאמנות. אבל שלטון, כלומר הנהלת ענייניה של אומה ומדינה אינו צריך להיהפך למונומניה. מותר לשאוף אליו; אסור להשתכר בו עד כדי סמאות. אפשר לחיות בלעדיו. אפשר גם לשרת עם, שרותים חיוניים דווקא, במעמד מול-שלטוני. אבל במיוחד חייב אדם, שהוא, לפי טבע הדברים והשנים, שבע שלטון, להיות מוכן לנטוש אותו.