בשין ובעין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג תמוז התשי"ז, 12 ביולי 1957
מתוך:
עמוד 2

... מהפכה איננה פראזה; היא מעשה. היא לא תמיד מצווה; לעיתים, היא כורח. מבחנו הראשון של המהפכן הוא בידיעה ובנכונות להתאים את האמצעים לתנאים ולמטרה; אדם, שאינו עומד במבחן זה, אינו אלא מעתיק.