ברכת מ. בגין לשנה החדשה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשי"ב, 19 בספטמבר 1952
מתוך:
עמוד 1

לעתון ולתנועה כולה – אחת הברכה לישראל לשנה החדשה, אחת התפילה ואחת האמונה: ותעביר ממשלת זדון וקלון מן הארץ למען קיום הברית, גילוי כבוד עמך, שחרור בית בחירתך, גאולת עם סגולתך – בכל אלה עוד תחזינה עיני דור התקומה.