ברכת מ. בגין לועידה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד ניסן התש"י, 11 באפריל 1950
מתוך:
עמוד 5

· האומר, איפוא, כי לא תתכן תנועת שחרור לאומית באשר כל תנועה ציבורית אינה, כביכול, אלא שלוחה של אינטרס כלכלי, מוגדר על פי החלוקה לבעלי רכוש גדול, ובעלי רכוש קטן ולחסרי רכוש האומר זאת, נוכח הניסיון ההיסטורי של עמנו ותקופתנו, סוגד לאליל ועושה שקר בנפשו ובנפש רעיו.