ברכה ללוחמים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 39

ולאלה המחרפים את נפשם למות, על זרמיהם וכיווניהם, שלוחה ברכה, היוצאת מעמקי לבבות פצועים, אוהבים ומאמינים. היו ברוכים לעם, אחים-חיילים. וברוך הדור, שזכה לבנים כמוכם. תחזקנה ידיכם! כי את לפיד החופש הן נושאות, את לפיד האש, שיפזר את חשכת הלילה האיום, האופף זה אלפים שנה את נושאי דבר ה׳ עלי אדמות.