ברית עם צרפת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד שבט התשי"ט, 23 בינואר 1959
מתוך:
עמוד 2

זוכר אני את הימים, בהם הארצות הבלטיות נלחצו על ידי שני נפילי רשע. יהודי פקח, אחד מני רבים, שפרפרו במלכודת, אמר לרעיו, בעמדו בפני שתי אפשרויות, היטלר או סטלין, הוא בוחר בשניה. אם סטלין יבוא, אמר הפקח, יקח ממני את הפרווה; אם היטלר יבוא, יקח ממני את הנשמה. בחירה זו נראתה מציאותית לחלוטין. היה בה הגיון הנחמה. אך ההיתה נחמת ההגיון? בדיעבד, התברר ליהודי ההוא, ולרבים כמוהו, כי לאחר בואו של סטלין, הלכה הנשמה בעוקבות הפרווה. היתה גם אז, אף בתנאים ההם, ולא דווקא בשביל מעטים, אפשרות שלישית. אךם רק ספורים אבו, או העיזו, לחשוב עליה, או לבחור בה...