ברית עם צרפת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד שבט התשי"ט, 23 בינואר 1959
מתוך:
עמוד 2

אנו אנשי האופוזיציה הנאמנה בישראל, נוסיף,כמקובל בעולמם של בני חורין, לפעול למען עמנו וארצנו. בכל מקום, בו נוכל לרכוש ידידים לישראל, נעשה כן. וודאי, אופוזיציה אינה מנהלת משא ומתן רשמי ואינה חותמת על חוזים. אבל היא יכולה, היא זכאית, אף חייבת להכשיר לבבות, להשפיע, לקרב, לפלס נתיבות. בשום תורה ממלכתית לא כתוב, כי רק מפלגות הנמנות על אינטרנציונל כזה או אחר, יכולות או רשאיות לבוא בדרים עם מפלגות ממשלתיות או אופויציוניות, בארצות חוץ. גם מפלגות לאומיות, הדוגלות בחרות האדם, הזכות והיכולת בידן לפעול בקרב ידידים למען עמיהן וארצותיהן, מתוך הכרת הקירבה ביניהן. אפשר לסייע לפעולה מבורכת זו, או לנסות להפריע לה. למנוע אי אפשר. בגין במאמר על מאמצי חרות לכונן ברית ידידות בין ישראל לצרפת ומחדליה של הממשלה בהתנגדותיה של חברים בממשלה לברית זו.