ברית עם צרפת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד שבט התשי"ט, 23 בינואר 1959
מתוך:
עמוד 2

לאחר השבת, הקרויה שחורה - היה זה ה-29 ביוני 1946 לפי ספירתם - בה נאסרו, לזמן קצר, ראשי הסוכנות היהודית, פנה מנהיגה של מפא"י באיגרת אל וועידתה ,או מועצתה... אולם סיסמא אחת, שהופרחה ע"י המחבר המבוהל, נחרתה בזכרוני. הלא היא: לא ווישי ולא מסדה. מילא ווישי; היה זה, בוודאי, גלוי אדיר, אם שנה אחת לאחר תוספ ה"סיזון", הגיע מארגנו הראשי למסקנה, כי יש לשלול את הדרך, עליה הוא ניסה להעלות, עד לחיסולם הגמור של המורדים, את כל ,,הישוב המאורגן". אך מה פירושן של המלים ,,לא מסדה"? יצא כי אסור להמשיך במלחמה נגד השלטון הבריטי. ואם היא, חלילה, תימשך, יהיה סופנו כקיצם של אבותינו, שקמו נגד רומי. הועמדנו אז בפני שתי אפשרויות: או ווישי, או להבדיל, מסדה. שתיהן נשללו. אך היכן היתה הדרך? האפשרות השלישית, איך? אותה סיפקנו אנחנו, תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי. בתשובה, או בתגובה, לאיגרת הפרסאית אמרנו: אכן, לא ווישי ולא מסדה, אלא מודיעין. ומלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי נמשכה, גברה והלכה; ותהי מודיעין...