בצל הגרדום

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד שבט התש"ז, 4 בפבואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 344

המשעבד האכזרי מדמה בנפשו הטמאה, כי בשיטות רצח ישבור את רוח הקרב של הנוער ואת רוח ההתנגדות של העם. הוא ילמד כי מאז קמו תנועות שחרור בהיסטוריה, עוד לא היתה תנועה כה מחושלת לפלדה, כתנועת שחרור זאת, שקמה מתהומי הדם והזעם העברי.