בפתיחת מושב החורף הרביעי של הכנסת :מ. בגין ביחס לכל העלילות – עשו צדק

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' חשון התשכ"א, 25 באוקטובר 1960
מתוך:
עמודים 1,2

אבל בא משבר מסוים בממשלה, ומיד התברר שהודעתו של דוברה לא הייתה מדויקת. הסתבר, ש"קול ישראל" איננו קולה של המדינה ואיננו קולה של הממשלה, אלא הוא קולה של מפלגה אחת בממשלה.עכשיו בא משבר אחר, והנה מסתבר ש"קול ישראל" איננו קולה של המדינה ואיננו קולה של הממשלה ואיננו קולה של המפלגה, אלא הוא קולו של חלק של המפלגה...כך זה נתגלגל – מן המדינה עד לקבוצה מסויימת בתוך מפא"י? זו תהיה תחנת השידור היחידה במדינתנו?