בפתיחת מועצת תנועת החרות בירושלים בגין: התקפת נגד על התוקפנות – חובה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' תשרי התשכ"ח, 24 באוקטובר 1967
מתוך:
עמודים 1,2

התקפת נגד על התוקפן – זוהי הזכות להגנה לאומית עצמית ובעקבות הגנה זו שינויים טריטוריאליים הם חוקיים וחקוקים במשפט הבינלאומי... מי שמביס תוקפנות זכותו לקיים, במשא-ומתן – בחוזה שלום, שינויים טריטוריאליים. זו לא רק זכותו, אלא גם חובתו לשינויים טריטוריאליים קבועים. באין חוזה שלום על פי המשפט הבינלאומי, המצב הקיים הוא הקבוע את היחסים בין הצדדים הלוחמים