בפתיחת מועצת תנועת החרות בירושלים בגין: התקפת נגד על התוקפנות – חובה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' תשרי התשכ"ח, 24 באוקטובר 1967
מתוך:
עמודים 1,2

לפי הכרתנו ועל פי הנסיון והמציאות לא רק שהיה צורך בהקמת ממשלת הליכוד הלאומי, אלא שהיה כורח להקימה. היא היתה בין גורמי הניצחון. אנחנו יודעים מה התרחש בכל פלוגה, גדוד ואגדה על חולות הנגב, בצפון ולאורך הקו המזרחי. אנו יודעים מה התרחש בכל בית בישראל ובתפוצות, אף למדנו תגובת עמים אחרים..באנגליה לדוגמא, קיימת נכונות להתלכדות בשעות משבר מזה דורות. אצלנו ההתלכדות, אף מול פני אויב, סכנה ושפיכות דמים איננה שכיחה: ממשלת ליכוד לאומי לא רק שהעלתה את המוראל, אלא עזרה במישרין במערכה הצבאית והמדינית. ראש הממשלה רשאי להתגאות על עומדו בראש ממשלת הליכוד לאומי, אבל כל מי שעזר בהקמתה רשאי לומר: שירתתי את עם ישראל שרות טוב ונאמן.