בפתיחת "אולם השמות" לנספי השואה בהר הזכרון בגין: הגרמנים השמידו – הפולנים לא ניסו להציל

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה ניסן התשכ"ח, 23 באפריל 1968
מתוך:
עמודים 1,2

ויוארו חיינו באהבת ישראל ובאחדות בניו מול כל צר וזד ויהיה אתנו אלהי אבותינו בכל מערכה על הנצח, המובטח ומקויים על אף כל היסורים, של עם סגולתו. כך נקיים את צוואתם החרישית, במתום הנורא של קדושינו אשר זכרם לנצח.