בפתיחת "אולם השמות" לנספי השואה בהר הזכרון בגין: הגרמנים השמידו – הפולנים לא ניסו להציל

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה ניסן התשכ"ח, 23 באפריל 1968
מתוך:
עמודים 1,2

נזכור את גבורתם המקדשת, לא רק את הלוחמים הבודדים מכל המחנות, אלא את בית ישראל כולו. ומהותם של גבורה וקדושה אלו- מהי? לעולם אל תהא עוד השמדת יהודים. אם אויב יקום עליהם – יקומו המה עליו. אם יצא ללחום בהם- ישיבו מלחמה שערה. יקיימו כוחם- כי בו תוחלתם. כי בלעדיו לא תהא חרות ואף קיום לא יהיה להם. ישמרו על מולדתם, על נחלת אבותיהם, כי היא מקור התחדשותם וערובת קיומם.