בפתיחת "אולם השמות" לנספי השואה בהר הזכרון בגין: הגרמנים השמידו – הפולנים לא ניסו להציל

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה ניסן התשכ"ח, 23 באפריל 1968
מתוך:
עמודים 1,2

כך חיו אחינו, בין המצרים, כך הם מתו בבדידות איומה: מעטים מהם גם מרדו בכוח הדורסני. בשארית כוחם הנפשי, אשר לא ידוע מאין בא להם, בתנאים ההם.