בפתיחת "אולם השמות" לנספי השואה בהר הזכרון בגין: הגרמנים השמידו – הפולנים לא ניסו להציל

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה ניסן התשכ"ח, 23 באפריל 1968
מתוך:
עמודים 1,2
נושא:
מורשת ישראל - שואה

ששת מיליוני היהודים, רובם ככולם הושמדו על אדמת פולין. היום מנסים מנהיגיה של פולין הקומוניסטית לטעון כי העם הפולני עזר להם להימלט מידי המשמיד הגרמני. ואנחנו את האמת נאמר להם כיהודים גאים, כאנשים חפשיים. שווא טענתכם. כולה סלף. מעטים עזרו והצילו. ונזכרם לטובה. תמיד, אך רובו המכריע של העם הפולני ידע ועמד מנגד, אף לא ניסה להציל. נהפוך הוא. לפיכך חייבים קומוניסטים פולניים שאינם קתולים וקתולים פולנים שאינם קומוניסטים, בשם עמם, בכריעה נפשית, בבקשת כפרה משארית הפליטה של עמנו.