בפתיחת "אולם השמות" לנספי השואה בהר הזכרון בגין: הגרמנים השמידו – הפולנים לא ניסו להציל

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה ניסן התשכ"ח, 23 באפריל 1968
מתוך:
עמודים 1,2
נושא:
מורשת ישראל - בהשראת התנ"ך וחז"ל, שואה

אנחנו היודעים מרד מה הוא, אנחנו אשר ממצדה למדנו כיצד לא להגיע אליה, וממודיעין איך לעשותה – אנחנו לא נשאל אותם, למה לא מרדתם לפני הקמת טרבלינקה, או מיד לאחריה. עדיין לא נולד האדם, אשר אם לא היה שם, הזכות לו להציג שאלה זאת. רק זאת נאמר: מסירת נפשות מישראל, אפילו למען הנסיון של הצלת נפשות, אסורה ללא תנאי ובכל התנאים. כפי שלימדונו רבותינו: אמרו להם, תנו אחד מכם ונהרוג אותו, אין מוסרים נפש אחת מישראל.