בעל השררה נושא החן

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד חשון התשכ"ד, 1 בנובמבר 1963
מתוך:
עמוד 3

אפשר היה למלא טורים, אף עמודים שלמים במובאות מעין אלו. המעטות יספיקו. השאר רשום, אם לא נמחק. מי שרוצה ללמוד, מה פרושה של משטמה כבושה, הפורצת, מדי פעם בפעם, לכוונים שונים, יפתח את ספר הזכרונות, הלוא הם דברי הכנסת, ויקרא וידע.