בעל השררה נושא החן

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד חשון התשכ"ד, 1 בנובמבר 1963
מתוך:
עמוד 3

לאחר כל אלה, נשוב ונשאל, מה בין גליונות ,,דבר״, המחייבים את רשיונות התנועה לאוכלוסין הערבים, לבין גליונו, המטיל בהם את אות הבושה האישית או הלאומית בעוד מבחינת הבטחון, כפי שהיא נראית לכל בר דעת, לא חל שנוי חיובי כלשהוא? אין מנוס מן התשובה. בימים ההם היה ראש הממשלה ושר הבטחון מר בן-גוריון. הוא קיים את רשיונות התנועה. הללוהו. בימים אלה ראש הממשלה ושר הבטחון הוא מך לוי אשכול. הוא ביטל את הרשיונות הללו. שבחוהו.