בעל השררה נושא החן

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד חשון התשכ"ד, 1 בנובמבר 1963
מתוך:
עמוד 3

...ישנתם, רבותי החנים. משק הכנפים של ההיסטוריה לא הגיע לאזניכם. עיניכם העצומות לא ראו את נאצר החדש, רודן שואף דמים, שהיה לנשיא מורם מעם. מה פלא, אם לאחר שהקיצותם מתרדמתכם והתעוררתם משנתכם, הנכם כמוכי תמהון ומציגים אתם קושיות סתם, מדוע אי אפשר היה לבטל את רשיונות התנועה לפני שנה, ועל שום מה יבוטלו כמעט לחלוטין בראשית תשכ״ג. הסיבה היא פשוטה. אז אסור היה, כי מחוץ אפפתנו איבה ומבית חתרה הסתה. עתה מותר, כי זו אף זו נעלמו ואינן עוד.