בעל השררה נושא החן

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד חשון התשכ"ד, 1 בנובמבר 1963
מתוך:
עמוד 3

לפני שלושה חדשים חלו חלופי גברי בראשות הממשלה. מר בן-גוריון התפטר. מר אשרכול בא במקומו. ראש הממשלה ושר הבטחון החדש הופיע, בתוקף תפקידו זה, מספר פעמים בכנסת. מעניין כי התגובות הראשונות, המובלטות ביותר לנאומי הביכורים שלו, היו קשורים לא בתכנם אלא בנימתם. הוא לא קנטר, נאמר לנו מפי כתבים וסופרים. הוא לא הערליב. הוא לא פגע. הוא דיבר בניחותא. מניין, ולשם מה, ההטעמות הללו? כלום חזקה היא על אדם, הממלא תפקיד ממלכתי מרכזי, לקנטר להעליב, לפגוע לדבר ברותחין? הכל יודעים כי לא כן הוא. להיפך. חזקה על כל אדם של יעליב את רעהו. על אחת כמה וכמה ראש ממשלה.