בעולמנו זה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התשט"ו, 3 ביוני 1955
מתוך:
עמוד 2, 7
מעולם לא האמנו אלא בכוחו המוסרי של האדם החפשי הנלחם למען ענין צודק. הכיצד יכולנו להאמין בכוח הגס, אם הוא היה בידי אוייב, ואנחנו העמדנו, ולא יכולנו אלא להעמיד, נגדו כוח דל? תמיד האמנו, ואנו מוסיפים, כמובן, להאמין באותו "ליברליזם", שאינו אלא תרגום לועזי לאהבת חרות האדם, הטבועה במסורת היעודית של ישראל, ואשר זאב ז'בוטינסקי נטעה בלבותינו לא רק בכתביו ולבנאומיו, אלא בשיחותיו האישיות, ה"לא רשמיות", הליליות.