בעולמנו זה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התשט"ו, 3 ביוני 1955
מתוך:
עמוד 2, 7

בקיצור "העולם הזה" לא נתן לידידי ולי שום סיבה מיוחדת לאהוד אותו. אבל ענינו של "העולם הזה" עליו מוטלות פצצות, אינו ענין לאהדה או לרגש אחר; עניננו הוא, הנוגע לכל עולמנו. לו רציתי להשתמש בפרזה מקובלת, הייתי אומר, כי בנפשנו הוא.