בעולמנו זה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התשט"ו, 3 ביוני 1955
מתוך:
עמוד 2, 7

אולם מה קורה בימים אלה, במדינת ישראל, בה שולטים אבירי הדמוקרטיה המפא"ית? עתון אחד החל לפרסם רשימות על ה"גנגסטריזם בעריית חיפה" (אין זו כזכור, מלה חדשה במילון העתונאי שלנו); ומיד לאחר שרשימות אלו ראו אור, הונחו והתפוצצו חמרי נפץ ליד הבנינים, בהן הן נערכות או נדפסות. האין מוסר השכל רב משמעות, במה שלא קרה בעבר לעתונים מסיימים ובמה שקרה לשבועון "העולם הזה" בימים אלה? המכפר עוונות יסלח למי שהזכיר קדושה, כדי להבליט טומאה. אבל אולי יועיל ההיקש למאן דהוא, לשנות מאבחנתו השגרתית בין נשק טהור ובין נשק טמא? לו אפילו אחד מבני עמי התוהים היה רואה, בדיעבד, את האמת לאור היקש המוקשים, והיה זה שכרי.