בסימן עליה מתמדת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' סיון התשי"ז, 31 במאי 1957
מתוך:
עמוד 2

נמסר לי, כי למחרת היום התעוררו והתעודדו רבני המחאה והגישו הצעה רשמית, לפיה וועידת הרבנים השמרניים מסתייגת מתכן נאומו של אורחה. הצעה זו עוררה ווכוח סוער (ממרחקים הריני מבקש ממורי ורבותי סליחה, מחילה וכפרה על שבעטיי קמה הסערה הזאת).לאחר שכוך הסערה באה ההצבעה, שהוחלט עליה, כי חשאית תהא. ספרו ומנו את הקולות והתברר, כי הרוב בוועידה דחה את הצעת ה"הסתייגות" של רבני המחאה.