בנו תלוי הדבר

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 121-122

אנו מחוייבים לפרוץ את הטבעת. אנו מוכרחים ויכולים ליטול את היזמה לידינו אל לנו לחכות למעשי דיכוי נוספים. נקים את הממשלה העברית כאקט של רצון העם המשתחרר; ננתק את יחסי הנתינות עם שלטון הדכוי כביטוי מוחשי להרגשת ההמונים. נכה במשעבדים בכל שטח ובכל מקום ובכל זמן שאפשר להכותם. אז, רק אז, תהיה מלחמתנו מלחמה מכרעת, אשר, עם היותה כרוכה בקרבנות רבים, תביא לנו את החופש, שבלעדיו אין חיים.

ואכן: אם נרצה יהיה חג הפסח הזה חג החרות האחרון, העובר עלינו בדמע ובעבדות.