במושב הראשון של המועצה הארצית של תנועת החרות בגין: מתקרבות הכרעות בממשלה ההתנחלות זכות וחובה וצו הבטחון הלאומי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט תשרי התשכ"ט, 11 באוקטובר 1968
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
ממשל - בחירות, ממשלת אחדות לאומית. מפלגות - גח"ל

בשום פנים ואופן לא ייקבע יחסנו אל ממשלת הליכוד הלאומי מתוך חישובי בחירות. פטריוטיזם ונאמנות לעקרונות אינם בשבילנו סיסמאות. את זה אף זו הוכחנו, לא במלים אלא במעשים. אם יטען מישהו מאתנו, כי טוב לנו מבחינת הבחירות, לעזוב את הממשלה, הרי אף הוא יסכים כי נישאר בה, אם האינטרס העליון של האומה יתבע זאת. וכן להיפך, אם ישער מישהו מאתנו, כי עזיבת הממשלה תזיק לנו בהתמודדות הציבורית הדמוקרטית, הרי אף הוא יתבע לעזבה אם נפגע עקרון לאומי בו אנו מאמינים, בקביעת עמדה לגבי סוגייה זו יהיו איפוא חישובי בחירות מאתנו והלאה.