במדיניות ובבנין

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו שבט התשע"ח, 11 בפבואר 2018
נושאים:
בטחון , מפלגות - מפא"י. שלום

מפא"י, כידוע הוציאה מנרתיקה את סיסמת ה"שלום" והפכה אותה לסיסמת הבחירות המרכזית. ע"י כך זכתה מפא"י בקולות; אבל האם זיכתה את העם בשלום? להיפך. היא סייעה במישרין לאויבינו להאריך – מי יודע לכמה זמן? – את מצב המלחמה... הגויים הבינו כי ה"שלום" עליו נצטוו אזרחי המדינה לסמוך ידם – ושליש מהם באמת סמך ידו עליו, - אינו שלום הקשור בסיום המלחמה, כלומר בהוצאת צבאות הפלישה, כי אם "שלום", המבוסס על המצב הקיים, כלומר על צבאות פלישה עומדים בתוככי הארץ ומולם צבא "מגויסים" עברי, צבא עצום, שהחזקתו עולה על כל אפשרויותינו.