במדיניות בלי פטליזם

מאמר עיתון: הארץ
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשל"ה, 7 באוקטובר 1974
מתוך:
P20-281

זכותו של העם היהודי לארץ-ישראל אינה ניתנת לערעור, והיא משולבת בזכותו של עמנו ובשאיפתו לבטחון ולשלום.  יש לשלול כל הצעה שתוצאותה היא חלוקה מחדש ל ארץ-ישראל המערבית.  יש להחיל גם בדרך המשפט את ריבונות המדינה על שטחי הארץ המשחוררים. כך אמרנו. ועל עקרון זה קבלנו את האמון של מאות אלפי אזרחים שליש מן העם.