במדיניות בלי פטליזם

מאמר עיתון: הארץ
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשל"ה, 7 באוקטובר 1974
מתוך:
P20-281

בהקשר עם הבעיות הגדולות האלו, עלינו לדחות שתי הודעות שליליות מעיקרן, שנמסרו לאחרונה על ידי ראש הממשלה מר רבין, וחבריו. האחת: אנחנו מבודדים. מה לעשות? וכדי לעשות מצרה מעין מצווה הזכיר לנו ראש הממשלה: "עם לבדד ישכון".
מדוע דווקא את הפסוק "הן עם לבדד ישכון" צריך להוציא מדבריו של בלעם? הוא מסר הודעות חשובות אחרות. למשל, "מה טובו אהליך יעקב, משכנותיך ישראל",או, עוד כלל גדול בהיסטוריה האנושית "מברכיך ברוך, ואוררך ארור".
"לבדד" מבחינה מדינית? יש לבדוק אפילו מהי השאיפה מבחינה רוחנית. מיכה הזה: והלכו גויים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באוחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אבל אולי מבחינה רוחנית יש לזכור כי מיכה גם אמר: כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו, ואנחנו נלך בשם ה' אלהינו לעולם ועד.
אבל לכל הדעות מה דבר זה נוגע למדיניות? מדוע צריך עם ישראל להיות מבודד מבחינה מדינית? יש לו אויבים – וזה מחייב שיהיו לו ידידים, אם אפשר, בעלי ברית.