במדיניות בלי פטליזם

מאמר עיתון: הארץ
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשל"ה, 7 באוקטובר 1974
מתוך:
P20-281

אנחנו מיצגים בתוך עמנו את האמונה הבלתי מעורערת בצדקת ענינו של העם היהודי, ששב לארץ-ישראל ויוסיף לשוב אליה. אנו גם מיצגים בו את העקשנות הברוכה, המצילה. בימי מסה ומבחן כפי שהוכח כאשר כוחנו דל היה והטרגדיה היהודית שיעור לא היה לה, מעטים נגד רבים, וחלשים נגד חזקים עמדנו, והודות אמונה הזו, והודות לעקשנות הזו, כפי שקבלנו אותן מ זאב ז'בוטינסקי – יצא עמנו מעבדות לחירות, קם המיפנה ההיסטורי הגדול, וחידשנו את עצמאותנו.
בשם ערכים אלה, שצפון בהם כוח אדיר, נלך בימים אלה אל עמנו, נרומם את רוחו, נעמיק את אמונתו, נאמר לו שנכון לנו עתיד טוב יותר, שאין שום סיבה לפסימיות, לראות שחורות – יש סיבה לדאגה, יש סיבה לחיפושי דרך – אבל עמנו הוא היום בעל כוח אדיר. אם יפאל פה, אם יפעיל את היהדות בתפוצת הגולה וביחוד בארה"ב – כל סיכויים עומדים לרשותו לצאת למרחב.
במיוחד יהיה עלינו לעמוד על שלושה: זכותנו על ארץ-ישראל, זכותנו לבטחון לאומי, שתיהן הן. שלישית, זכותנו לשלום, כפי שהיא נתנת לכל העמים, המתבטא בביטול מולט של מצב מלחמה בתוך חוזי שלום, ובלעדיהם אין שום נסיגה.
נעמוד על שלשה אלה ונוכל אם ברוח זו גם נפעיל את עמנו למען המטרות הצודקות הללו, עוד נזכה בעזרת השם לימים טובים אף גדולים של הגשמה, לשיבת ציון, לעשית צדק, למסירת ארץ-ישראל בטוחה, טוב יפה – לידי בנינו אחרינו.