בל צהלה ובל הצטדקות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה חשון התש"ו, 1 בנובמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 11-12

"נתנו קרבנות יקרים שוב נשפך דם עברי, טהור וקדוש. כבד הוא האבל על אחים שנפלו, על צעיר גבור שמצא את מותו בקרב, לאחר שנפצע פעמיים בקרבות אחרים, ונחמתנו היחידה היא, כי, כשם שהיה טעם לחייו, כן היה טעם למותו. לא כתולעת נרמס; כלוחם נפל - על אדמת המולדת המקודשת, האהובה מכל."