בלעם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אלול התש"ד, 13 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 141-143

אנו שמחים להודעותיו של העסקן הציוני. הוא אישר לנו ולישוב כולו את הנחתנו, כי נוער הלוחם כבר הצליח להעמיד את שאלת ארץ ישראל בצורה החדשה בפני דעת הקהל העולמית. וזהו הישג חשוב, חיובי, היסטורי. לא דגלנו אף פעם בדעה פרימיטיבית – שיריבנו ניסו להקנות לנו – לפיה שאלת הארץ היא שאלה של התמודדות פיסית בלבד. לו חשבנו כך, היינו אומרים בפירוש, כי מלחמתנו היא מלמת יאוש; כמובן, גם מלחמה זו היינו נלחמים, כי אין עם עושה חשבונות, בשעה שהוא עמוד בפני ברירה; חיים או כליון, חרות או מוות. אך אנו מאמינים באמונה שלמה שלמלחמת השחרור שלנו ישנם סיכויים ריאליים להשגת מטרתה, לנצחון... התקוממות הישוב "תסעיר את הרוחות" ותרכז כוחות רבים בעולם היהודי ובלתי יהודי, שיעזרו לנו ויטילו את משקלם על כף המאזנים