בלעם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התש"ז, 1 בדצמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 307-308

ואשר לדאגתו של ד"ר מאגנס לחזון הנביא, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים, הננו יכולים להרגיע את לבו החרד. אמנם, תורת ציון, זו הבלתי מסולפת, מחייבת התנגדות והתמרדות נגד הרשע, מלחמה ללא רתיעה, שאינה מצטמצמת ב"תגובה", (שאינה מוצאת לפועל) בלבד, אלא מלחמה ממש עם כל הכרוך בה. אך גם אנו איננו חושבים, כי זו התורה היחידה, שיכולה וצריכה לצאת מציון. יום יבוא והארץ תשקוט ממלחמה. ואז תצא מציון תורת השלום, תורת הצדק, תורת החיים, אך אז תהא ציון - ציון, ולא מושבה בריטית עם אוניברסיטה עברית, שבראשה עומד כופר בעיקר, הקורא, לארצות הברית של אמריקה, "מולדתי".