בלי יאוש ובלי אשליות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה חשון התש"ו, 1 בנובמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 10-11

"מלחמת הישוב בציון איננה מלחמת יאוש. היא מתנהלת למען חיי כבוד, למען עתידה ואשרה של האומה. כמובן, גם מלחמה זו דורשת את מס הדם שלה, אך הוא שיפריח ויצמיח את עץ החופש." "אמונתנו זו אינה מבוססת על "רומנטיקה". היא נובעת מן המקורות הריאליים ביותר של תהליכים היסטוריים. היא מסתמכת על חקירת המצב הבין-לאומי, המקנה לנו, ללא כל ספק, סיכויים רציניים לנצחון." "שכוח לא נוכל, כי מיליונים יהודים "פשוטים" נתנו את נפשם באשר הם יהודים, ואילו אנחנו הכרזנו על עצמנו כעל חלוצי האומה כעל "ראש הגשר", המפלס את הדרך בפני העם המשתחרר. הייקר לנו הקרבן? הלא נקבל את עול המלחמה והרדיפות, ביודענו, כי על כף המאזניים הוטל עצם קיומו של העם" "ואל יספרו לנו, כי כוחנו דל. הוא אינו דל. כוח אינו נמדד, בימינו אנו, במספר האנשים ולא בכמות השרירים ואף לא בכמות הנשק, הנמצא בידי מחזיקיו. גם ארגון הוא כוח; גם הקרבה כוח; ומעל הכל, מוח הוא כוח. והמוח העברי יראה את סגולותיו במלחמה זו, כשם שתתגלה בה, על כל פלאיה, הגבורה העברית המחודשת."