בכח האחוה נאומו של מר מ. בגין בפתיחת ועידת של"ח

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו כסלו התשי"א, 24 בנובמבר 1950
מתוך:
עמוד 8

האחוה יצרה נוהג חדש לגמרי: ארגון צבאי מדיני המבוסס על הפקודה – על הפקודה שכמעט ואיננה נשמעת. היחסים בין המפקד לחייליו היו פשוטים כל כך עד שדי היה למפקד ברמז כדי להעביר את רצונו ולתרגמו לשפת המעשה.