בכבוד, בכנות ובכאב

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אלול התשכ"ד, 21 באוגוסט 1964
מתוך:
עמוד 3

אנו מאמינים שיש לכבד רבנים, תלמידי חכמים,מורי הוראה בישראל. כל מי שמשמיע כלפיהם דברי זלזולאו שטנה, כל מי שעושה כנגדם מעשה בזיון, חותר תחת יסודות קיומנו הלאומי. היו כאלה שבימים עברו ניסו להשפיל את כבודו של הרב הראשי, רבי אברהם הכהן קוק זצ״ל,משום טענה כי הם, מבזיו, אדוקים ממנו וחרדים ממנולתורת ישראל. וישנם כאלה שניסו, או עודם מנסים, לבזות— ייבדל לחיים ארוכים — את כבודו של הרב הראשיהראשון לציון, רבי יצחק נסים. אלה אף אלה, יבואו מצדכלשהו ויהיו מניעיהם המפוקפקים אשר יהיו, גורמים לחילולהשם ולהשפלת כבוד ישראל.