בכבוד, בכנות ובכאב

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אלול התשכ"ד, 21 באוגוסט 1964
מתוך:
עמוד 3

אחד הדברים המבדילים בינינו ובין אחרים, ועליו גאוותנו, הוא שבמסורת היהודית הנצחית מעולם לא נתקבל העקרון של ״אכס קתדרה". מותר לאיש בישראל להביע דעה. והמוסד ההלכתי הוא שיקבע.