בכבוד, בכנות ובכאב

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אלול התשכ"ד, 21 באוגוסט 1964
מתוך:
עמוד 3

הפיסקה שעמדתי עליה מבדילה בין ישראל לבין ישראל.למדנו מאבותינו לומר: המבדיל בין ישראל לעמים. מעולםלא קיבלנו שאפשר להבדיל בין יהודים לכל דבר לבין יהודיםלכל דבר, אם נאמר שהם יהודים לכל דבר. אדוני היושב-ראש,ככתוב, מוכן אני להתאבק בעפר רגליהם של חכמים. אבלאם אמרו שיהודים אלה הם יהודים לכל דבר, השכל הישרשהוא מנת-חלקו של כל איש בישראל, מחייב לשאול: ממהנפשך? אם הם יהודים לכל דבר, מדוע הם יהודים לכלדבר — זולת הבדיקות לפני הנישואין?