בכבוד, בכנות ובכאב

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אלול התשכ"ד, 21 באוגוסט 1964
מתוך:
עמוד 3

שר הדתות אומר לי, שאין אפליה, אלא יש הרגשתאפליה. אני באמת מוכן להרכין ראשי בפני הנכונות לקייםבאוזנינו פלפול כזה: אפליה איננה, ישנה רק הרגשת אפליה.קיפוח איננו, יש רק תחושת קיפוח. עוד אומר משהו גםעל ההרגשה והתחושה. אבל אדוני שר הפנים, עם כל הכבוד,עדיין לא נתקלתי במקרה כזה שיזעק אדם: ״אני חשאפליה", בלי שתהיה אפליה.