בכבוד, בכנות ובכאב

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אלול התשכ"ד, 21 באוגוסט 1964
מתוך:
עמוד 3

לי יש הרגשת אפליה גם כאשר היאלטובת בתי. אני אינני מסכים שאם בתי, אם ירצה השם,תינשא לאיש, לא תהיינה כלפי אם אמה הבדיקות, אם מצוויםלערוך אותן כלפי בת יהודיה אחרת. זוהי הרגשת האפליהשלי.