בכבוד, בכנות ובכאב

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אלול התשכ"ד, 21 באוגוסט 1964
מתוך:
עמוד 3

רצוני לומר שבשיסוי כזה כנגד גורמים ואנשים אשר כלימי חייהם וגם כל תקופת פעילותם הציבורית, המתנהלתלנגד עיני העם כולו, עשו מתוך הכרה פנימית עמוקה למעןהעלאת קרנה של אמונתנו הנצחית, למען העמקת ההכרהשלגבי יהודים אין הפרדה בין לאום ודת, למען ההחדרה בלבובנפש של העקרון שאין הפרדה בין המדינה לבין דתבמדינת ישראל — על דרך השיסוי הזה לא תהיה, מוריורבותי, תפארתכם.